Rima Kučinskienė Bendrosios praktikos slaugytoja

Licencijos

 • SPL-41080 Bendrosios praktikos slaugytoja

Išsilavinimas

 • 2010 m. – baigė Vilniaus kolegijos slaugos studijų krypties bendrosios praktikos slaugos koleginių studijų programą. Ir jai suteiktas slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojos profesinė kvalifikacija.

Kursai, konferencijos

 • 2019 m. – baigė profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus tema “Bendravimas su pacientais sveikatos priežiūros įstaigoje: praktinės psichologijos taikymas medicinos darbuotojo veikloje”.  
 • 2019 m. – baigė profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus tema “Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose”.
 • 2019 m. – dalyvavo konferencijoje “Slaugos aktualijos: 2019 metų pavasario sesija”.
 • 2019 m. – dalyvavo konferencijoje “Slaugos praktikos aktualijos asmens sveikatos priežiūros įstaigose “.
 • 2018 m. – dalyvavo ir išklausė 4 val. trukmės tobulinimo programos “Racionalios farmakoterapijos svarba lėtinių ligų kontrolei ir prevencijai” modulį – tema “Klinikiniai vaistų poveikio aspektai”.
 • 2015 m. – dalyvavo 8 ak.val. mokymuose “Elgesio su pacientu modeliavimas”.
 • 2014 m. – išklausė 8 val. trukmės mokslinės – praktinės programos kursą “Vaikų sveikatos problemos – aktualios visuomenės sveikatos problemos”.
 • 2011 m. – baigė profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus tema: Vaiko raida, jos sutrikimai ir ankstyva jų diagnostika.
 • 2010 m. – dalyvavo seminare ir išklausė 4 val., programą skirtą slaugos specialistams “Teorija ir praktika”.
 • 2010 m. baigė profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus tema: Skiepijimo pagrindai (slaugytojoms, akušeriams).