EUROMED klinikoje atliekame įvairius medicininius patikrinimus ir išduodame medicinines pažymas. Šie patikrinimai reikalingi dirbantiems arba įsidarbinti besiruošiantiems asmenims, siekiant nustatyti, ar jų sveikatos būklė atitinka nustatytas normas, taip pat vairuotojams bei civiliams, norintiems gauti leidimą įsigyti ginklą. Atliekant medicininius patikrinimus, įvertinama asmens sveikatos bei psichikos būklė, pasitelkiant diagnostinius tyrimus nustatomi padidėjusios rizikos faktoriai, diagnozuojami įvairūs susirgimai. LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal numatytus įkainius, atliekame šiuos medicininius patikrinimus:

  • Darbuotojų sveikatos patikrinimai. Įvertiname, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą tam tikromis sąlygomis, padedame išvengti arba laiku diagnozuojame profesines ligas;
  • Vairuotojų sveikatos patikrinimai. Nustatome, ar siekiančio vairuoti arba jau vairuojančio asmens sveikatos būklė atitinka normas ir ar galima vairuoti atitinkamos kategorijos mechanines transporto priemones;
  • Įsigyjant ginklą. Tikriname asmenų, norinčių gauti leidimą naudotis civiliniu šaunamuoju ginklu sveikatą ir profilaktiškai vertiname jau ginklą įsigijusiųjų sveiktos būklę.
medicininiai-patikrinimai
SUSISIEKITE REGISTRUOTIS
Paslaugos pavadinimas Prisirašiusiems pacientams Neprisirašiusiems pacientams
Sveikatos tikrinimas vairuotojų mėgėjų 12,00 18,00
Sveikatos tikrinimas vairuotojų profesionalų 20,00 25,00
Sveikatos tikrinimas vykstantiems į užsienį 15,00 20,00
Sveikatos tikrinimas ginklui gauti 25,00 30,00
Moksleivių sveikatos profikaltinis tikrinimas 0,00 15,00
Profesinis darbuotojų sveikatos tikrinimas 12,00 18,00
E-213 medicininės formos pildymas 30,00 30,00
Pažyma stojantiems į mokymo įstaigą 5,00 5,00

DĖMESIO! Norintys gauti vairuotojo / ginklo leidimo pažymą, turi pateikti narkologo ir psichiatro pažymą iš registracijos vietos.